Usluge

 
 
 
Services icon

Projektiranje

Izrada građevinskih projekata za sve vrste građevina, s naglaskom na čelične i spregnute građevinske konstrukcije. Usluga obuhvaća sve faze projektiranja, od studije varijantnih rješenja, preko idejnog i glavnog projekta, do izvedbenog projekta i radioničke dokumentacije. Pored projektiranja novih građevina i novih projektnih rješenja, nudimo i usluge racionalizacije postojećih rješenja, kontrole nosivosti i sigurnosti postojećih građevina i izrade projekata sanacije, rekonstrukcije i ojačanja postojećih građevina. U projektiranju koristimo najsuvremenija računalna rješenja, prilagođena svim suvremenim zahtjevima CAD i BIM okruženja.

Services icon

Kontrola projekata

Ovlašteni revident Boris Vranješ provodi kontrolu projekata glede mehaničke otpornosti i stabilnosti metalnih i spregnutih konstrukcija. Dugogodišnje iskustvo u projektiranju i kontroli projekata najrazličitijih vrsta metalnih konstrukcija omogućava nam brzu i efikasnu kontrolu svakog projekta. Pritom uvijek, bez iznimke provodimo kompletnu usporednu računsku kontrolu nosivosti te stojimo na raspolaganju projektantima i investitorima za konzultacije, kako bi se došlo do najkvalitetnijeg i troškovno optimalnog rješenja, uz zadovoljavanje svih propisanih zahtjeva. Cilj naše kontrole projekta nije samo zadovoljavanje propisane forme, već postizanje optimalnih projektnih rješenja za sve sudionike u projektu. Kod nas, umjesto negativnih revidentskih izvješća, slijede uspješno dovršeni i uređeni projekti.

Services icon

Specijalistički pregledi i ispitivanje konstrukcija

Provedba stručnih specijalističkih pregleda i ispitivanja postojećih konstrukcija. Na temelju dugogodišnjeg iskustva naših stručnjaka, provodimo preglede i ispitivanja svih vrsta konstrukcija, u svrhu ocjene stanja i izrade podloga za kontrolu nosivosti i sigurnosti te izradu projekata rekonstrukcije. Posjedujemo vlastiti pokretni laboratorij za ispitivanje konstrukcija, koji između ostalog obuhvaća:

 • Multifunkcionalne ultrazvučne instrumente za ispitivanje debljine stijenki zatvorenih profila
 • Tvrdomjere za posredno ispitivanje čvrstoće metalnih materijala
 • Multifunkcionalne ultrazvučne instrumente za ispitivanje i mjerenje debljine AKZ premaza
 • Uređaje za ispitivanje prionjivosti AKZ premaza
 • Tenzometre za mjerenje sila u užadi različitih promjera
 • Vibrometre
 • Moment ključeve
 • Pribor za penetrantsko ispitivanje zavarenih spojeva
 • Mjerače temperature i vlažnosti atmosfere
 • Sklerometre za nerazorno ispitivanje čvrstoće betona
 • Uređaje za nerazorno ispitivanje položaja i dimenzija armature i zaštitnog sloja betona
 • Laserske mjerače duljine

Svi naši stručnjaci su obučeni za rad s ispitnom opremom, kao i za siguran rad na visini. U suradnji s našim stalnim partnerima možemo ponuditi i usluge laboratorijskog ispitivanja građevnih materijala, geodetskog snimanja građevina, geomehaničkih istražnih radova te specijalističkih alpinističkih radova kod iznimnih konstrukcija.

 

Services icon

Nadzor nad građenjem

Obavljamo usluge stručnog nadzora u građevinarstvu sukladno važećim propisima, s naglaskom na izvedbu nosivih metalnih i spregnutih konstrukcija.