Stručna usavršavanja

 
 
 

 
 
 

Inženjeri Metal-Projekta kontinuirano djeluju na polju stručnog usavršavanja, prije svega unutar tvrtke, gdje nam je trajno napredovanje i usavršavanje naših zaposlenika primarni cilj, a potom i na širem planu - kroz sudjelovanje u brojnim stručnim odborima i povjerenstvima pri Ministarstvu graditeljstva, Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva i Hrvatskom zavodu za norme.
Naši stručnjaci su tako sudjelovali u izradi mnogih važnih državnih standarda iz područja čeličnih konstrukcija, a prije svega treba istaknuti izradu normi za kontrolu stabilnosti čeličnih konstrukcija.
U novije vrijeme aktivno smo sudjelovali u procesu uvođenja Eurokod normi u Hrvatskoj, a vrijedi spomenuti i dugogodišnje vođenje seminara za čelične konstrukcije u sklopu programa trajnog stručnog usavršavanja Hrvatske komore građevinskih inženjera.
Pri Ministarstvu graditeljstva sudjelovali smo u stručnim povjerenstvima za izradu aktualnih tehničkih propisa za građevinske konstrukcije.