Ovlaštenja

 
 
 

Ovlašteni revident za kontrolu projekata glede mehaničke otpornosti i stabilnosti metalnih i spregnutih konstrukcija

Ovlašteni inženjeri građevinarstva - Hrvatska komora inženjera građevinarstva

Koordinator zaštite na radu u fazi projektiranja - koordinator I