Vrste naših izvedenih građevina

 
 
 

Vrste naših izvedenih građevina

 • Industrijske građevine
  željezare, valjaonice, čeličane, koksare, rafinerije, tvornice svih proizvodnih područja
 • Energetske građevine
  termoelektrane, toplane, strojarnice, kompresorske stanice
 • Mostovi
  željeznički, cestovni, pješački, transportni, cijevni
 • Prometne građevine
  aerodromske zgrade, luke i pristaništa, autobusni i kamionski kolodvori, željeznički kolodvori, parkirališne zgrade
 • Specijalne čelične konstrukcije
  rezervoari, silosi, bunkeri
 • Sustav veza
  televizijski i radio tornjevi, antenski stupovi pokretnih komunikacija
 • Elektroprijenos
  trafostanice, dalekovodi, električna mreža, javna rasvjeta
 • Željezničke pruge
  elektrifikacija pruga, signalno-sigurnosni uređaji
 • Plinovodi, naftovodi, toplovodi, parovodi
 • Poljoprivredne građevine
  kombinati, staje i farme, mljekare, hladnjače, mlinovi
 • Stambene zgrade
  stambeni i poslovni tornjevi
 • Socijalno-zdravstvene građevine